• Regulamin sklepu ważny od 25.12.2014 r. do 29.04.2018 r.

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO kulki-kulki.pl ważny od 25.12.2014 r.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działa pod adresem: https://kulki-kulki.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "Łuksell Łukasz Głuchowski" adres: ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa, Telefon: 88 258 66 99, adres e-mail: sklep@kulki-kulki.pl, NIP: 8212489754, REGON 147452573, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

1.2. Sklep internetowy kulki-kulki.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

1.3.Oferta sklepu internetowego kulki-kulki.pl zawiera przede wszystkim zabawki oraz gry, książeczki i inne akcesoria dla dzieci.

1.4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym kulki-kulki.pl są nowe.

1.5. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego https:kulki-kulki.pl zawierane są w języku polskim.

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https:kulki-kulki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.7. Prezentowane na stronach sklepu kulki-kulki.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

1.8. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: https://kulki-kulki.pl/ zwany dalej: Sklep kulki-kulki.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu https:kulki-kulki.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.9. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktu 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

1.10. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@kulki-kulki.pl, a także telefonicznie pod numerem telefonu 88 258 66 99 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciuformularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

1.11. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https:kulki-kulki.pl lub też sporządzić wydruk.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sklep kulki-kulki.pl świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu kulki-kulki.pl po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu). 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

3. Procedura złożenia zamówienia - zawarcia umowy kupna - sprzedaży / realizacja zamówienia

3.1. Sklep internetowy kulki-kulki.pl przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę internetową www.kulki-kulki.pl. Udostępnione jest złożenie zamówienia z rejestracją konta, lub bez rejestracji.

3.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.kulki-kulki.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy, wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane podstawowe do realizacji zamówienia, opcjonalnie wpisanie uwag do zamówienia i/lub podanie danych do faktury VAT, jeżeli będą inne niż dane do wysyłki, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, udzielenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), a następnie zatwierdzenie zamówienia przyciskiem "Zamów i zapłać". Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu kulki-kulki.pl pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego kulki-kulki.pl.

3.5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.kulki-kulki.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

3.6. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia niezwłocznie otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego kulki-kulki.pl na podany adres e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z załącznikiem w formacie PDF zawierającym informację konsumencką:

- dane sprzedawcy

- zamówione pozycje wraz z ich ceną brutto

- wybraną formę dostawy wraz z jej ceną brutto

- sposób i termin zapłaty

- sposób i czas realizacji zamówienia

- formularz odstąpienia od umowy zakupu

3.7. Otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia stanowi fakt, że zostało ono zarejestrowane w systemie Sprzedawcy kulki-kulki.pl. Z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia złożenia zamówienia a adres poczty e-mail, zostaje zawarta umowa kupna - sprzedaży między Klientem a sklepem kulki-kulki.pl. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. 

3.8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:

a) złożenia zamówienia przez Klienta w przypadku płatności przy odbiorze

b) zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu internetowego kulki-kulki.pl w przypadku płatności przelewem bankowym na konto.

c) potwierdzenia dokonania płatności w systemie Przelewy24.

3.9. W przypadku nie dokonania płatności przy wyborze formy przelewu bankowego w terminie 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

3.10. Czas potrzebny na wysłanie zamówienia jest podany na karcie oferty produktu oraz w podsumowaniu zamówienia, widoczny dla Klienta i wynosi w zależności od rodzaju produktu i możliwości logistycznych: 1 dzień roboczy, 2 dni robocze lub 3 dni robocze, liczone od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że dla zamówień złożonych po godzinie 11:00 realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego przypadającego po dacie zarejestrowania zamówienia. W potwierdzeniu złożenia zamówienia podana jest orientacyjna data wysyłki (odebrania przesyłki ze sklepu przez firmę kurierską). W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Przy wyborze płatności przelewem bankowym na konto zamówienie jest wysyłane po zaksięgowaniu przelewu, w przypadku braku zaksięgowanego przelewu na koncie sklepu w dniu roboczym do godziny 15:00, zostanie ono wysłane najpóźniej kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

3.11. Status realizacji zamówienia można sprawdzić w zakładce zamówienia (dotyczy klientów, którzy zarejestrowali konto w sklepie kulki-kulki.pl), lub korzystając z linku podanego w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3.12. Po przygotowaniu zamówienia, sklep kulki-kulki.pl wysyła do Klienta informację w formie e-maila potwierdzającą Zrealizowanie zamówienia i rozpocznie procedurę wysyłki towaru, lub będzie oczekiwał na odbiór osobisty w przypadku wybrania takiej formy realizacji.

3.13. W sytuacji, gdy zamówienie otrzymało status "zrealizowane", Klient nie ma możliwości zamiany, bądź dodania kolejnego towaru do złożonego zamówienia.

3.14. Jeżeli w danym dniu roboczym, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji, nastąpią nieprzewidziane sytuacje związane z aktualizacją oferty sklepu internetowego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia dalszego trybu realizacji zamówienia.

 

4. Ceny, płatności, rabaty.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu kulki-kulki.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy oraz formy płatności i widoczny jest:

- na karcie produktu obok hasła "cena dostawy" z zastrzeżeniem, że prezentowana domyślnie jest najtańsza opcja, a pozostałe widoczne są po najechaniu kursorem na symbol informujący o cenniku

- przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu

- w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

4.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt wysyłki, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

4.4. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu kulki-kulki.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.5. Po uzyskaniu kodu rabatowego, rabaty udzielane są od cen podanych na stronie internetowej. Wszelkie upusty, rabaty i promocje nie sumują się za wyjątkiem obniżki wartości zamówienia o 1% przy płatności przelewem tradycyjnym na konto sklepu.

4.6. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy wpisać go w odpowiednie pole o nazwie "kod promocyjny" podczas składania zamówienia i zatwierdzić przyciskiem "ok" umieszczonym obok tego pola.

 4.7. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach podanych w trakcie składania zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

4.8. Akceptowane są następujące formy płatności:

a) przedpłata - przelew bankowy na konto (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia). Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, jeżeli nastąpi to po godzinie 15:00, wybrane produkty zostanią przekazane do wysyłki następnego dnia roboczego.

b) płatność przy odbiorze, z zastrzeżeniem iż przy wyborze dostawy przesyłką kurierską zapłata nastąpi w gotówce kurierowi w momencie dostawy przesyłki do Klienta, przy odbiorze w paczkomacie płatność nastąpi kartą płatniczą w punkcie odbioru. 

c) płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową przez system "Przelewy24".Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.9. Za datę otrzymania zapłaty określa się datę uznania rachunku bankowego sklepu kulki-kulki.pl lub datę zaksięgowania wpłaty w systemie "Przelewy24".

4.10. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie 7 dni sklep kulki-kulki.pl dokona anulowania zamówienia.

4.11. W przypadku niepełnej wpłaty na rachunek bankowy sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, jeżeli różnica nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona kwota zwrócona na rachunek Klienta.

4.12. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia sklep kulki-kulki.pl podejmie starania w celu ustalenia tego numeru polegające w szczególności na kontakcie z Klientem. W przypadku niemożności ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek, z którego został nadany przelew, a zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 dni od daty złożenia.

4.13. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym kulki-kulki.pl wystawiane są paragony fiskalne lub na życzenie faktury VAT przesyłane do Klienta drogą elektroniczną w formie załącznika do wiadomości e-mail w formacie PDF po zrealizowaniu zamówienia lub dołączone do przesyłki w formie papierowej. Paragon fiskalny lub faktura VAT stanowi potwierdzenie zakupu.

4.14. Sklep internetowy kulki-kulki.pl zastrzega sobie prawo do:

- zmiany prezentowanych cen towarów z zastrzeżeniem pkt 3.4.

- wprowadzenia nowych towarów do oferty i usuwania pozycji asortymentowych

- przeprowadzania akcji promocyjnych

 

5. Dostawa

5.1. Koszt wysyłki zamówień zrealizowanych przez sklep kulki-kulki.pl ponosi Klient, z wyłączeniem sytuacji, w której Klient samodzielnie zorganizuje transport.

5.2. Zamówione produkty dostarczane są sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia, do paczkomatu InPost i placówek partnerskich InPost, lub wybranego kiosku należącego do sieci usługi "Paczka w Ruchu"

5.3. Dostawy towarów zamawianych w sklepie kulki-kulki.pl realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.4. W sklepie kulki-kulki.pl dostępne są następujące formy dostawy i odbioru towaru, wraz z ich kosztami brutto:

a) przesyłka kurierska standardowa, realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS (waga do 30 kg, suma wymiarów: obwód + wysokość opakowania do 300 cm), przewidywana dostawa następnego dnia roboczego od daty wysyłki zamówienia:

- przedpłata: 15,00 zł brutto

- płatność przy odbiorze u kuriera: 19,00 zł brutto

b) przesyłka kurierska standardowa, realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (waga do 30 kg, suma wymiarów: wysokość+szerokość+długość opakowania do 220 cm), przewidywana dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wysyłki zamówienia:

- przedpłata: 14,00 zł brutto

- pobranie 18,00 zł brutto

c) wysyłka do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost lub punktu partnerskiego InPost, obowiązuje tylko dla zamówień o wartości do 300,00 zł., czas dostawy 1-2 dni robocze od daty wysyłki zamówienia:

- przedpłata: 10,00 zł brutto

- pobranie: 14,00 zł brutto

d) usługa dostawy "Paczka w Ruchu" - dostawa do wybranego przez Klienta kiosku Ruch na terenie Polski, obowiązuje dla zamówień o wartości do 300,00 zł. (przesyłka o maksymalnych wymiarach 20x30x50 cm), czas dostawy do 3 dni roboczych od daty wysyłki zamówienia:

- przedpłata: 6,50 zł brutto

e) Przesyłka ponadgabarytowa (o wadze powyżej 30 kg, przesyłka o wymiarach będących sumą obwodu i wysokości najdłuższego boku powyżej 300 cm, lub przesyłka dłużycowa o wysokości powyżej 200 cm. - nie będące paletą) realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DHL, czas dostawy 1-2 dni robocze od daty wysyłki zamówienia:

- przedpłata: koszt przesyłki 32,00 zł brutto

- płatność przy odbiorze u kuriera: koszt przesyłki 70,00 zł brutto

f) Przesyłka niestandardowa lub paletowa (o bardzo dużych wymiarach lub transportowana na palecie kurierskiej) realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, czas dostawy 1-2 dni robocze od daty wysyłki zamówienia.

- przedpłata - koszt przesyłki 89,00 zł. brutto

Wszystkie podane ceny przesyłek zawierają podatek VAT.

5.5. W przypadku zamówienia kilku towarów, które w sumie nie będą mieściły się gabarytowo lub wagowo w granicach podanej w pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu standardowej przesyłki kurierskiej lub paczkomatowej Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takich okoliczności zamówienie będzie zrealizowane tylko w przypadku otrzymanej zgody Zamawiającego dotyczącej akceptacji zaproponowanych form dostawy.

 

6. Reklamacje konsumenckie

6.1. Sklep internetowy kulki-kulki.pl odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, miał wady fizyczne, lub został uszkodzony podczas dostawy (rękojmia).

6.2. Sklep internetowy kulki-kulki.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, oraz zgłoszonej do jednego roku od dnia wykrycia wady przez Konsumenta, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

6.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy zakupu składając odpowiednie oświadczenie.

6.4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie kulki-kulki.pl.

6.5. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – przesyłką kurierską lub pocztą na adres: ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa, możliwe jest też dostarczenie towaru osobiście.

6.6. Sklep internetowy kulki-kulki.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta sklep kulki-kulki.pl naprawi lub wymieni na swój koszt reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli Sklep internetowy nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

6.7. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

6.8. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu kulki-kulki.pl oraz dostarczenie naprawionego produktu z powrotem do Klienta ponosi Sklep.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego kulki-kulki.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedniego oświadczenia Klienta do sklepu kulki-kulki.pl.pl:

a) w formie pisemnej na adres: ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa

b) w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@kulki-kulki.pl

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.3. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: sklep internetowy kulki-kulki.pl ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa

7.4. Kupujący powinien należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności (w tym koszt doręczenia towaru do Klienta, z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy z możliwych, sklep kulki-kulki.pl nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów), powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, jednak jeżeli Klient nie odesłał towaru razem z oświadczeniem, zwrot należności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania Towaru lub przesłania dowodu odesłania towaru do sklepu kulki-kulki.pl w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

7.6.Klient odstępujący od umowy zakupu bez podania przyczyny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z cennikiem podmiotu, który został wybrany przez Konsumenta w celu odesłania zwracanego towaru. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7.8. Zwrot nastąpi w takiej samej formie, w jakiej dokonana została płatność za zakup. Konsument może wyrazić zgodę na inną formę zwrotu. Wszelkie koszty wykonania zwrotu należności ponosi sklep kulki-kulki.pl

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli sklep kulki-kulki.pl nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.5.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr - dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1.Sklep internetowy kulki-kulki.pl gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

9.2.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

 a)  imię i nazwisko,

 b)  adres korespondencyjny,

 c)  numer telefonu,

 d)  adres e-mail,

 e)  informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

 9.3.Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­‑promocyjnych.

 9.4.Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

 9.5.Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

 9.6.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 a)  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

 b)  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

 c)  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 d)innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 9.7.Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

 a)  wglądu do swoich danych osobowych,

 b)  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i politykę cookies zawarte są w dokumencie "Polityka prywatności" dostęonym na stronie sklepu internetowego kulki-kulki.pl

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 10.2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

10.3. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

10.4. Sklep kulki-kulki.pl stosuje kodeks dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10.5. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

10.6. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

10.7.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

10.8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

10.9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa, tel. 88 258 66 99 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy : 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat: 
Łuksell Łukasz Głuchowski 
ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa 
tel: 88 258 66 99, email: sklep@kulki-kulki.pl 
- Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy: 
............................................................................................... ............................................................................................... - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ............................................................................................... - Imię i nazwisko konsumenta: ............................................................................................... 

- Adres konsumenta: ............................................................................................... 

- Podpis konsumenta:............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.