• Wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat: 
Łuksell Łukasz Głuchowski 
ul. Aluzyjna 25F/311, 03-149 Warszawa 
tel: 88 258 66 99, email: sklep@kulki-kulki.pl


- Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta:

............................................................................................... 

- Adres konsumenta:

............................................................................................... 

- Podpis konsumenta:............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


- Data: ............................ 


(*) Niepotrzebne skreślić.